چرخ کوچک باریک

توضیحات مشخصات فنی توضیحات این چرخ همراه با لاستیک مناسب عاج دار برای انواع ربات های سرعتی استفاده می شود.…
۶,۰۰۰ تومان

چرخ آبی زرد کوچک

توضیحات مشخصات فنی توضیحات این چرخ همراه با لاستیک فشرده عاج دار برای ربات های کوچک استفاده می شود و…
۶,۰۰۰ تومان

چرخ قرمز 5 سانتی

توضیحاتمشخصات فنیتوضیحات این چرخ ها همراه با لاستیک عاج دار، قابلیت استفاده در اکثر رباتها مخصوصا رباتهای مسیر یاب را…
۶,۰۰۰ تومان

چرخ پهن ۵ سانتی

توضیحاتمشخصات فنیتوضیحات این چرخ به همراه زائده های میخی شکل روی لاستیک بعلاوه مزیت پهن بودن مناسب رای رباتهای جنگجو…
۷,۵۰۰ تومان