پکیج ربات مسیریاب

بدون امتیاز 0 رای
۴۸۰,۰۰۰ تومان
توضیحاتلوازم داخل پکتوضیحات در پکیج ربات مسیریاب که شامل برد الکترونیکی هوشمند، قطعات الکترونیکی، سنسور، موتور و قطعات مکانیکی میشود،…
۴۸۰,۰۰۰ تومان

پکیج ربات جنگجو

بدون امتیاز 0 رای
۲۸۰,۰۰۰ تومان
توضیحاتلوازم داخل پکتوضیحات در پکیج ربات جنگنجو که شامل برد الکترونیکی کنترل، قطعات الکترونیکی، سلاح، موتور و قطعات مکانیکی می…
۲۸۰,۰۰۰ تومان

پکیج ربات نوریاب

بدون امتیاز 0 رای
۳۴۰,۰۰۰ تومان
توضیحاتلوازم داخل پکتوضیحات پکیج ربات نوریاب که شامل برد الکترونیکی، قطعات الکترونیکی، سنسور، موتور و قطعات مکانیکی میشود؛ مباحث آموزشی…
۳۴۰,۰۰۰ تومان